Onze privacyverklaring

Bij TallKing Connect vinden we privacy enorm belangrijk. Daarom beloven we je dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan. Alle informatie over jouw privacy vind je hieronder, duidelijk en overzichtelijk. Komen we onze belofte niet na? Of heb je vragen over onze privacyverklaring? Dan vind je hier ook wat je dan kunt doen en hoe je contact met ons opneemt. Snel naar een specifiek onderdeel toe? Zoek dan het nummer op uit de onderwerpenlijst hieronder:

1. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

2. Wat we doen met onvolledige profielen en wat we daarmee bedoelen.

3. De cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken om feedback te krijgen en onze diensten te verbeteren. En hoe je die zelf kunt verwijderen.

4. Hoe we je persoonsgegevens beveiligen.

5. Hoelang we persoonsgegevens bewaren en waarom.

6. Welke persoonsgegevens we met andere partijen delen en waarom.

7. Hoe je je gegevens kunt zien, aanpassen of verwijderen.

8. Hoe je een klacht indient als we onze belofte niet nakomen.

9. De plaats waar we je gegevens verwerken.

10. Dat we geen besluiten nemen zonder dat daar een mens bij betrokken is. En waarom we dat niet doen.

11. Wanneer we deze privacyverklaring mogen aanpassen.

12. De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

13. Onze contactgegevens.


1. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

Er zijn verschillende soorten gegevens die we verwerken. We maken onderscheid tussen gegevens die je zelf aanlevert en gegevens die wij van jou krijgen nadat je dat hebt goedgekeurd, bijvoorbeeld door cookies te accepteren.

Gegevens die je zelf aanlevert

 • Persoonlijke gegevens: daaronder vallen je voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. We hebben die nodig om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief, de zorgovereenkomst, een factuur, voor het leveren van zorgdiensten en om je te informeren over veranderingen. We verwerken ook persoonsgegevens als dat moet volgens de wet. Denk daarbij aan gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Overige persoonsgegevens: bijvoorbeeld over je diploma’s, welke zorg je kunt leveren, je bedrijf en beschikbaarheid, zodat je ons online zorgplatform en onze diensten kunt gebruiken.

 • Locatie gegevens: je locatie gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen je binnen de door jou gewenste reisafstand beschikbare opdrachten ontvangt.

 • Betalingsgegevens: om je te betalen of een factuur te sturen, hebben we bijvoorbeeld je bedrijfsgegevens of je rekeningnummer nodig.

Gegevens die we krijgen nadat je cookies hebt goedgekeurd

 • Informatie over wat je op onze website doet, bijvoorbeeld de pagina’s die je bezoekt. We analyseren je gedrag om onze website te verbeteren en onze producten en diensten op je af te stemmen.

 • Informatie over wat je op andere websites doet, bijvoorbeeld omdat een website onderdeel is van een advertentienetwerk.

 • De internetbrowser en het apparaat dat je gebruikt.

2. Wat we doen met onvolledige profielen en wat we daarmee bedoelen.

Zorgverleners die een onvolledig profiel hebben kunnen we niet tonen in de webapp, waardoor je als zorgverlener niet geboekt kunt worden. Behalve een volledig profiel is het als zorgverlener ook nodig om door onze screening heen te komen. Die screening toont aan of de zorgverlener bevoegd is om zorg te verlenen. De zorgverlener wordt pas zichtbaar op het moment dat de screening met succes is afgerond en het profiel volledig is.

3. De cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken om feedback te krijgen en onze diensten te verbeteren. En hoe je die zelf kunt verwijderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. We gebruiken alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens die we van je krijgen zijn dus anoniem. We gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: die hebben we nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren bij het zoeken naar zorgverleners. Of, als je zorgverlener bent, bij het opgeven van je beschikbaarheid.

 • Analytische cookies: die gebruiken we om te zien hoe onze website gebruikt wordt en hoe we die kunnen verbeteren. We zien alleen je gedrag op onze website, zonder dat we weten wie je bent.

 • Cookies van derden: denk aan cookies van adverteerders en sociale media bedrijven.

Als je het gebruik van cookies hebt goedgekeurd, kun je die goedkeuring later weer intrekken. Verder kun je de cookies altijd verwijderen.

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 • Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

 • Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

 • Safari voor Apple: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

 • Safari voor Mac: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

4. Hoe we persoonsgegevens beveiligen.

We vinden het belangrijk dat je gegevens goed beveiligd zijn. Daarom voorkomen we onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongeoorloofde veranderingen en ongewenste openbaarmaking van je gegevens. Mocht je het idee hebben dat onze beveiliging niet goed is of als je denkt dat onze gegevens worden misbruikt, mail ons dan op hallo@tallkingconnect.com.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en waarom.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk mag en niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we je gegevens hebben verzameld. We houden deze bewaartermijnen aan:

 • Profielinformatie: 15 jaar, waarmee we voldoen aan de wettelijke bewaartermijn voor gezondheidsinformatie.

 • Screeningsinformatie: 5 jaar nadat we de screening hebben afgerond, daarna maken we je gegevens anoniem. De kopie van je identiteitsbewijs bewaren we 2 weken.

 • Boekingsinformatie: 7 jaar.

 • Informatie over websitebezoek: zolang er een overeenkomst is tussen TallKing Connect en Google Analytics en zolang je onze website of webapp blijft bezoeken. Bij eenmalige bezoeken verwijderen we de gegevens na 36 maanden.

6. Welke persoonsgegevens we met andere partijen delen en waarom.

We verkopen je gegevens niet aan derde partijen, alleen als dat nodig is voor het nakomen van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven met wie we samenwerken en die je gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben we overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat ze je gegevens goed beveiligen. Ook dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Er is een aantal bedrijven waarmee we samenwerken en die daarom gegevens van je krijgen. Zij mogen niets met die gegevens doen, behalve opslaan. Alle verplichtingen die je in deze privacyverklaring leest, gelden ook voor die bedrijven.

 • Ons klantrelatiesysteem: daarin bewaren we de gegevens van zorgverleners die zich hebben aangemeld. We bewaren die gegevens in dat systeem zodat we contact met je op kunnen nemen en je te helpen waar we kunnen.

 • Screeningsysteem: alle zorgverleners screenen we. Het systeem van die partij vraagt je in dat geval naar je persoonlijke gegevens en gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat je bevoegd bent om zorg te verlenen.

 • Marketingtools: met een van onze marketingsystemen sturen we nieuwsbrieven en andere mailtjes. Verder gebruiken we tools waarmee we zien hoe bezoekers onze website gebruiken. Met die informatie verbeteren we onze website.

 • Betalingsdienst: we gebruiken een betalingsdienst waarmee we facturen snel en makkelijk betalen. Om die tool te kunnen gebruiken hebben ze een aantal gegevens nodig om de juiste facturen naar de juiste mensen te sturen.

 • ICT-systemen: om onze dienst te kunnen leveren, gebruiken we een aantal ICT-systemen. Zij zorgen ervoor dat de(web)app goed werkt, om bijvoorbeeld een profiel aan te maken of een boeking te doen. Zonder die systemen kun je onze diensten niet gebruiken.

7. Hoe je je gegevens kunt zien, aanpassen of verwijderen.

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb je recht om te weten welke informatie bedrijven van je bewaren. Ook heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als je daarvoor een aanvraag doet, zorgen wij ervoor dat die terecht komt bij de bedrijven met wie we samenwerken, als dat nodig is voor je aanvraag.

Je kunt je gegevens zien in je account. Als je je gegevens wilt aanpassen, kan dat via de persoonlijke instellingen in je account.

Als je TallKing Connect niet meer wilt gebruiken en je gegevens wilt verwijderen, mail ons dan op hallo@tallkingconnect.com. Stuur ons dan ook een kopie van je identiteitsbewijs, zodat we zeker weten dat jij het bent. Iemand anders, behalve je wettelijke vertegenwoordiger, mag dat namelijk niet. Zorg dat je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, je paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart zijn als je die niet met ons wilt delen.

Verder heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht om je gegevens in een bestand toegestuurd te krijgen en dat we op jouw verzoek je gegevens sturen naar een andere organisatie.

8. Hoe je een klacht indient als we onze belofte niet nakomen.

Je kunt altijd een klacht sturen naar de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, met deze link.

9. De plaats waar we je gegevens verwerken.

We verwerken je gegevens buiten Nederland, ook in landen die geen of minder privacywetgeving kennen zoals in Nederland. Ook dan beschermen we je gegevens op een veilige manier. En ook met de bedrijven waarmee we samenwerken in die landen hebben we een overeenkomst waarin staat dat ze je gegevens veilig moeten opslaan.

10. Dat we geen besluiten nemen zonder dat daar een mens bij betrokken is. En waarom we dat niet doen.

Geautomatiseerde besluitvorming gaat om beslissingen die worden gemaakt door computerprogramma’s of computersystemen, die gevolgen voor je kunnen hebben. Daar zijn dus geen mensen bij betrokken.

Wij doen dat niet. Bij elke beslissing die we maken is een mens betrokken.

11. Wanneer we deze privacyverklaring mogen aanpassen.

We kunnen onze privacyverklaring op elk moment aanpassen. De nieuwste versie vind je altijd op onze website. Inhoudelijke, grote veranderingen melden we altijd.


Heb je vragen? Mail dan onze functionaris gegevensbescherming Jan Dijksman op
j.dijksman@tallkingconnect.com.


Onze contactgegevens.

Website: www.tallkingconnect.com
Bezoek- en postadres: Europalaan 400, 3526 KS Utrecht
Telefoonnummer: 030 30 71 252